0 Kč
Jste u nás poprvé?
Registrujte se!
  • Bude mít přehled o stavu své objednávky.
  • Akční nabídky jen pro registrované.
  • Rychlejší a pohodlnější nákup.
Registrovat
Stávající zákazník
Zapomenuté heslo
 
Zapomenuté heslo


OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

společnosti Maděra a Šípek, spol. s r.o.
IČO: 45144664
se sídlem Poděbrady, Kluk 116, PSČ 290 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8881

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti Maděra a Šípek, spol. s r.o., IČ: 45144664, se sídlem Poděbrady, Kluk 116, PSČ 290 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8881 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo v souvislosti s ní (dále jen „kupní smlouva“), a to v případě, kdy kupující je spotřebitelem, tj. člověkem, který při nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.oaza.cz (dále jen „internetový obchod“).
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou také záruční a reklamační podmínky prodávajícího umístěné na stránkách internetového obchodu. Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami účinnými v den odeslání objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na nákup zboží právnickou osobou a na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Internetový obchod obsahuje výčet zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny jednak s DPH a jednak bez DPH, přičemž pro spotřebitele je závazná cena zboží s DPH. Pokud je v rámci nákupu zboží požadováno zaplacení recyklačního poplatku, jeho výše je u příslušné položky uvedena s tím, že bude připočten ke kupní ceně. Prezentace zboží v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Informace o možných způsobech platby a dodání zboží, jakož i o nákladech spojených s platbou a dodáním zboží, jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu samostatně.
2.3. Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě si kupující může založit vlastní uživatelský účet v internetovém obchodě, prostřednictvím kterého může zboží objednávat. Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě také bez registrace. Při registraci a při objednávání zboží kupující uvede správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupující při jakékoliv jejich změně aktualizuje.
2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, o kupujícím a o příjemci, pokud se liší od kupujícího, o vybraném způsobu dopravy a platby a o nákladech na ně, prostor pro uplatnění slevového kuponu, kalkulaci výsledné ceny s uvedením jednotlivých položek, z nichž se skládá, prostor pro poznámku určenou prodávajícímu.
2.5. Před dokončením objednávky a jejím zasláním prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení kupujícímu potvrdí e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to např. písemně či telefonicky.
2.7. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena doručením potvrzení obdržení objednávky (tj. přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím), které je prodávajícím kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu kupujícího. V případě, že objednané zboží prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující neprodleně vyrozuměn; pokud kupující neakceptuje sdělenou dobu dodání zboží či nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že zboží prodávající nemá na skladě a není ani schopen jeho dodání zajistit (o čemž bude kupující taktéž vyrozuměn), jsou obě strany oprávněny od kupní smlouvy odstoupit. Pokud je u zboží v internetovém obchodě zobrazena zjevně nesmyslná cena bez výslovného uvedení, že se jedná o mimořádnou akci či slevu, k uzavření kupní smlouvy ani doručením potvrzení obdržení objednávky nedojde; kupující bude v takovém případě kontaktován a případný nákup daného zboží s ním bude dohodnut individuálně.
2.8. Informace o způsobech platby a dopravy zboží a nákladech na ně jsou platné pouze pro dodání zboží na území České republiky.
2.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
2.10. Kupující může po dokončení objednávky a doručení e-mailového potvrzení obdržení objednávky až do převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku), a to např. zasláním e-mailu na adresu eshop@oaza.cz. Pro toto odstoupení může kupující také využít formulář prodávajícího pro odstoupení od kupní smlouvy umístěný ke stažení na stránkách internetového obchodu. V případě, že již byla kupujícím zaplacena kupní cena za zboží, budou mu přijaté peněžní prostředky bezodkladně vráceny. Pro případ, že zboží již bylo expedováno, pak jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dobírkou, v hotovosti při osobním odběru zboží v prodejně prodávajícího nebo na odběrném místě HeurekaPoint, bankovním převodem na účet prodávajícího vedený u Citibank, č.ú. 2500020103/2600, expresním bankovním převodem (ePlatba+), platební kartou online nebo při osobním odběru zboží v prodejně prodávajícího .
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, platbou a dodáním zboží. Výše těchto nákladů a bližší podmínky jsou uvedeny v odkazu Doprava a platba na stránkách internetového obchodu prodávajícího a jejich konkrétní výše pro objednávané zboží je kalkulována a zobrazena v procesu objednávání. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady.
3.3. V případě platby na dobírku či při osobním odběru zboží v prodejně prodávajícího nebo na odběrném místě HeurekaPoint je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je kupujícímu zaslána výzva k úhradě kupní ceny společně s informací o číslu bankovního účtu a variabilním symbolu pro úhradu; závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. V případě platby expresním bankovním převodem (ePlatba+) je zákazník přesměrován na internetové bankovnictví své banky, v němž po přihlášení provede platbu; převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s., IČ: 27924505, se sídlem Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7, která o uskutečnění transakce prodávajícího vyrozumí; závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. V případě platby platební kartou online, která je zprostředkovaná společností ComGate Payments a.s., se všechny citlivé údaje jako je číslo karty nebo CVV kupujícího vkládají do 3D Secure prostředí spolupracující banky, kterou je Česká spořitelna, a.s., IČO: 45 24 47 82, DIČ: CZ 45244782 se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
3.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčena případná povinnost kupujícího uhradit k výzvě prodávajícího kupní cenu předem dle čl. 3.5. a 3.6. níže.
3.5. V případě, že ze strany kupujícího nedojde k vyžádanému dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu; pokud nebude kupní cena v přiměřené lhůtě uhrazena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3.6. Po zákazníkovi, který si u prodávajícího v průběhu jednoho roku před učiněním objednávky objednal zboží se způsobem platby dobírkou při převzetí zboží a toto zboží si v rozporu s kupní smlouvou od dopravce nepřevzal, bude prodávající požadovat platbu předem, přičemž v případě nezaplacení předem mu zboží nebude dodáno. Z toho důvodu i v případě zaslání objednávky se zvoleným způsobem platby dobírkou bude takový zákazník vyzván k úhradě zboží bankovním převodem a zboží bude expedováno až po připsání ceny zboží na účet prodávajícího; pokud nebude kupní cena v přiměřené lhůtě uhrazena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující je v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení lze prodávajícímu doručit na adresu sídla nebo na e-mail eshop@oaza.cz. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud v jejím průběhu kupující odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář umístěný ke stažení na stránkách internetového obchodu prodávajícím. Kupující je v případě pochybností povinen prokázat uzavření smlouvy s prodávajícím. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů pozbývá darovací smlouva účinnosti.
4.2. V případě odstoupení od smlouvy kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, odešle zboží s kompletním příslušenstvím na adresu sídla prodávajícího. Kupující zabalí zboží do obalu, který vyhovuje přepravě křehkého zboží, aby nemohlo dojít k poškození zboží. Náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.3. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu (včetně zaplacené ceny za balení, platbu a přepravu zboží) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal, nejčastěji bezhotovostně na účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.4. V případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, má prodávající nárok na náhradu této škody v penězích. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny po odstoupení – kupujícímu je tedy kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku.
4.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mj. odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (tj. např. holicí strojky, epilátory, zastřihovače, sluchátka, zubní kartáčky apod.) či od smlouvy o dodávce audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Způsob dodání zboží zásadně určuje kupující, a to prostřednictvím České pošty, s.p., přepravní služby, PPL či osobním odběrem v prodejně prodávajícího v Poděbradech. Rozměrné a těžké zboží je možno dopravit kupujícímu pouze prostřednictvím přepravní služby DHL. Bližší podmínky jsou uvedeny v odkazu Doprava a platba na stránkách internetového obchodu prodávajícího.
5.2. Zboží je v případě skladových zásob prodávajícím obvykle expedováno nejpozději třetí pracovní den po uzavření kupní smlouvy při platbě dobírkou či při platbě při osobním odběru zboží, nejpozději třetí pracovní den po připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího při platbě předem či nejpozději třetí pracovní den po vyrozumění o připsání celé kupní ceny při platbě platební kartou online či expresním bankovním převodem (ePlatba+).
5.3. Společně se zbožím je kupujícímu dodána faktura sloužící jako doklad o prodeji zboží. Je-li zboží dodáno s nepotvrzeným záručním listem, může kupující v případě zájmu zaslat záruční list k potvrzení na adresu sídla prodávajícího.
5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání ve lhůtách stanovených jednotlivými dopravci či v přiměřené lhůtě při osobním odběru, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.5. Kupující je povinen při přebírání zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě porušení originální pásky s logem prodávajícího nebo jiném porušení obalu, svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky či o jejím poškození, se doporučuje příjemci zásilku nepřebírat. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
5.6. Pokud se kupující přesto rozhodne, že zásilku v poškozeném obalu převezme, doporučuje se kupujícímu, aby ve vlastním zájmu zboží vybalil za přítomnosti dopravce či doručující osoby a s tímto na místě sepsal zápis o škodě na zásilce.
5.7. V případě, že obal zásilky nejeví známky poškození a kupující zjistí poškození jejího obsahu až po rozbalení zásilky, doporučuje se kupujícímu, aby si ve vlastním zájmu pořídil fotodokumentaci rozbalované zásilky a ponechal si obal zásilky včetně jeho výplní. Ihned po zjištění poškození rozbaleného zboží by měl kupující s dopravcem či doručující osobou sepsat zápis o škodě, a to v souladu s podmínkami doručujících subjektů nejpozději do 2 dnů od převzetí. O podrobnějším postupu při vyřízení nahlášení škody na zásilce doručující službě se kupující může informovat přímo u konkrétního doručujícího subjektu nebo také u prodávajícího.
5.8. Zajištěná dokumentace prokazující, že škoda na zásilce byla způsobena již před převzetím zboží kupujícím, bude kupujícímu při případné reklamaci zboží sloužit jako důkaz, že vady zboží nevznikly v důsledku nesprávné činnosti kupujícího.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písm. e) občanského zákoníku.
6.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu eshop@oaza.cz, přičemž informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na e-mailovou adresu, z níž byla stížnost odeslána.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8. Doručování

8.1. Kupujícímu lze doručovat korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce. Prodávajícímu lze doručovat korespondenci na e-mailovou adresu eshop@oaza.cz nebo na adresu jeho sídla.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i se záručními a reklamačními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
10.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, přičemž k rozhodování sporů z kupní smlouvy, jakož i ze vztahů, které s touto smlouvou souvisí, je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu prování v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Na požádání je kupujícímu zaslána, a to na jeho náklady. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
10.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kluk 116, 290 01 Poděbrady, e-mailová adresa eshop@oaza.cz, telefon +420 325 600 311, +420 325 600 347, fax +420 325 600 333.
10.7. Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze mimosoudně řešit například prostřednictvím České obchodní inspekce či prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line vytvořené Evropskou komisí. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na internetových stránkách těchto subjektů prostřednictvím uvedených odkazů. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby se předtím, než přistoupí k mimosoudnímu řešení sporů, obrátil s vzniklou situací na prodávajícího přímo, například prostřednictvím e-mailové adresy eshop@oaza.cz.

V Poděbradech dne 01.05.2016

Maděra a Šípek, spol. s r.o.